Ví điện tử Skrill đang bị chặn ở Việt Nam có thật không?

Ví tiền điện tử Skrill được khách hàng tại Việt Nam sử dụng để thanh toán trực tuyến ngày càng rộng rãi. Thế nhưng, gần đây, các khách hàng tại Việt Nam không thể vào được Skrill làm cho họ phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc thanh toán trực tuyến với các giao dịch mong muốn. Có phải Skrill đang … [Read more...]